Contacte Contacte

Telèfons:

  • Recepció central: (+34) 977.25.25.75
  • Recepció ginecologa:  (+34) 977.25.13.37
  • Recepció raigs x: (+34) 977.25.13.36 / 977.24.38.94
  • Ressonància magnètica: (+34) 977.25.38.67
  • Reconeixements mèdics i revisions: (+34) 977.25.13.35

Centre d'atenció continuada

  • Centres d'atenció continuada sense cita previa de 9:00 a 20:00h.
  • (+34) 977.25.25.75

Correu electrònic i fax

  • e-mail: medica@medicadetarragona.es
  • fax: (+34) 977.25.13.30